شــــنبه تا چهــــارشنبه :

10:30  الی  18:30

پنجشنبــــه ها :

10:00  الی  14:00

 
 
foroosh
 
  آقای ذکریایی Jamal.zn [at] ramanco.co
66496117 - 18 - 19  Ext  113
  آقای رسـتـگار A.Rastegar [at] ramanco.co
66496117 - 18 - 19  Ext  105 - 107
  آقای مــدرس S.Faridi [at] ramanco.co
66496117 - 18 - 19  Ext  102 - 104
  آقــای زنــدی L.Zandi [at] ramanco.co
66980412  &  66980424  Ext  604
  آقــای کــــاوه Kaveh.z [at] ramanco.co
66496117 - 18 - 19  Ext  110  -  111
 
hesabdazi
 
  خانــم نقشبندیی

s.naghshbandi [at] ramanco.co
66980412  &  66980424  Ext  601

  آقـــای رشیدی‌فر

sh.rashidifar [at] ramanco.co
66980412  &  66980424  Ext  603

 
narmafzar
 
  آقای پارسامنش Parsa [at] ramanco.co
ADSL  [at] ramanco.co
66980412  &  66980424  Ext  602
  آقـای مــولــودی k.moloodi [at] ramanco.co  
 
 
  ------

------

 
 
ceo
 

  سید جمال ذکریایی نژاد

info [at] ramanco.co
jamal.zn [at] ramanco.co

66496117 - 18 - 19  Ext  114 - 115

 

 
         

 

 

معرفی کـالای جدیـد رامـان
سایـر مـحصولات
دفتر مرکزی: تهران، ضلع غربی، تقاطع ولیعصر و طالقانی، ساختمان تخت‌جمشید، طبقه 5، واحد A
تلفن تماس :19-18-66496117 21 98+ فکس : 66418913-021 -  صفحه ارتباط با ما
Powered By JiroCMS